Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Người dân xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

04/09/2018 09:42:15 Xem cỡ chữ Google

Người dân nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Được sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải, Ban quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Mù Cang Chải lựa chọn xã Dế Xu Phình huyện Mù Cang Chải làm thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản Ngân hàng. Sau một chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho công tác thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường thông qua tài khoản ngân hàng, ngày 26/8/2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Mù Cang Chải đã chính thức chi trả tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho người dân tại xã Dế Xu Phình với tổng số tiền tạm ứng trên 910 triệu đồng  từ Ban quản lý rừng phòng hộ và Khu bảo tồn loài sinh cảnh , trong đó trên 644 triệu đồng được chi trả thông qua 5 tài khoản chung của cộng đồng bản Dế Xu Phình A, Dế Xu Phình B, Háng Cuốn Rùa, Ma Lừ Thàng và Hội nông dân xã, ;  trên 266 triệu đồng được chi trả cho 142 tài khoản cá nhân của các hộ gia đình thuộc hai bản Phình Hồ, Chống Sua.

Tại buổi chi trả tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng người dân đã rất háo hức  nhận đầy đủ số tiền dịch vụ môi trường rừng, thỏa mãn sự kỳ vọng, mong chờ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản ngân hàng.

Nguồn: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h