Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

I. Bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái gồm:

 1. Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

8. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

 2. Chi cục Kiểm lâm;

 9. Trung tâm Khuyến nông;

 3. Chi cục Thuỷ lợi;

 10. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi;

 4. Chi cục Phát triển nông thôn;

 11. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

 12. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu;

 6. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

 13. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải.

 7. Chi cục Thủy sản;

 14. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng.

II. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Giám đốc:

Ông Trần Thế Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Số điện thoại: 0216 3852422

- Lĩnh vực phân công quản lý: Chỉ đạo điều hành chung các lĩnh vực quản lý  của ngành.

2. Các Phó giám đốc:

Ông Nguyễn Ngọc Xuân: 

- Số điện thoại cơ quan: 0216 3852287

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách Khối Thuỷ lợi. Trực tiếp phụ trách Chi cục Thuỷ lợi và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Ông Nguyễn Phúc Cường: 

+ Số điện thoại cơ quan: 0216 3852941

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách khối Lâm nghiệp, trực tiếp phụ trách Chi cục Kiểm lâm, Ban QL rừng PH Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

III. Các phòng chuyên môn  thuộc Sở:

1. Văn phòng:

* Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Xuân Huy 

+ Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Văn phòng

* Các Phó chánh Văn phòng:

- Bà Ngô Khánh Hiền

+ Số điện thoại cơ quan: 0216 3857255

+ Phụ trách: Bộ phận Kế toán - Thủ quĩ; Văn thư - Lưu trữ; Bộ phận phục vụ.

- Ông Phạm Duy Quang

+ Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua - Khen thưởng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

+ Số điện thoại: ĐTCQ 0216 3851590 

*Trưởng phòng: Ông Nguyễn Kiên Cường

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng

* Các Phó trưởng phòng:

- Bà  Đào Thị Anh Nhàn

- Ông  Lê Tuấn Kiên

3. Phòng Quản lý xây dựng công trình.

* Trưởng phòng: Ông Hoàng Trung

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng

* Các Phó trưởng phòng:

- Ông Đỗ Thành Giang

- Ông Phạm Thanh Mừng.

 4. Phòng Thanh tra:

* Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Công

 - Số ĐTCQ: 0216 3857254

- Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

* Các Phó Chánh thanh tra:

- Ông Lưu Xuân Huy

- Ông Nguyễn Hồng Phú

IV. Các đơn vị HCSN thuộc Sở:

1. Chi cục Thuỷ lợi:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852536

* Chi cục trưởng: Ông Phạm Quốc Hưng

- Số ĐTCQ: 0216 3851003

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Bà Đoàn Kim Oanh    

+ ĐTCQ: 0216 3855930 

- Ông Trần Anh Văn

2. Chi cục Kiểm lâm:

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Thái Bình

- Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852341

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Ông Nguyễn Đức Thiện

- Ông Kiều Tư Giang

3. Chi cục Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3850811

* Chi cục trưởng: Ông Nhâm Xuân Trường

* Các Phó Chi cục trưởng:

 - Ông Nguyễn Văn Toàn

  ĐTCQ: 0216 3890956 

- Ông Đỗ Thanh Bình

 4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852277

* Chi cục trưởng: Ông Đàm Duy Đức

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Ông Đặng Bình Nguyên 

- Ông Ninh Trần Phương

5. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Địa chỉ: Phường Yên Thịnh, TP Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216. 3866. 330

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Xuân Hoà

* Các Phó Chi cục trưởng: 

- Bà Hoàng Yến 

- Ông Phạm Đình Vinh

6. Chi cục Thuỷ sản:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3885155

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Thắng

- Số ĐTCQ: 0216 3885796                   

- DĐ: 0912.238.435

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Ông Hoàng Ngọc Đại

- Ông Phùng Đức Chiến

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Địa chỉ: Phường Minh Tân, TP Yên Bái        

ĐTCQ: 0216 3892629

* Chi cục trưởng:

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Bà Lưu Thị Bích Liên: Phụ trách chung các hoạt động của Chi cục

- Bà Nguyễn Thị Thúy

- Ông Lại Thế Hùng

8. Trung tâm Khuyến nông:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852088

* Giám đốc: Hoàng Văn Thông

 - Số ĐTCQ: 0216 3853788 

* Các Phó giám đốc:

- Bà Đỗ Thị Vân

9. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi:

- Địa chỉ: Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

* Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Bái

* Các Phó giám đốc:

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn 

- Ông Bùi Mạnh Hùng 

10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852535

* Trưởng ban: Ông Hoàng Việt Hóa   

- Số ĐTCQ: 0216 3852008                   

* Các Phó trưởng Ban:

- Ông Kim Quyết Thắng

- ĐTCQ: 0216 3890500 

11. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu:

- Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3876134

* Giám đốc: Ông Đào Công Trình

- ĐTCQ: 0216.3876.154

* Các Phó giám đốc:

+ Ông Lại Văn Quang     

+ Ông Nguyễn Thành Đô

 12. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải:

- Địa chỉ: Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216.3878.278

* Giám đốc: Ông Nguyễn Tư Khoa

+ ĐTCQ: 0216.3878.242 

* Phó giám đốc: Nguyễn Anh Phương

13. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

- Địa chỉ: Xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- ĐTCQ: 0216.3852.500

* Giám đốc: Ông Tô Xuân Quý

+ Phụ trách chung các hoạt động của đơn vị

* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Thành

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h